Webinars and podcasts


Maandelijkse #SciCommLunch: korte online sessies over wetenschapscommunicatie

Elke derde donderdag van de maand organiseert Onderzoeksinstituut IVO een #SciCommLunch met een andere ‘special guest’ die actief is op het gebied van wetenschapscommunicatie of het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor een breder publiek dan alleen wetenschappers. Bijvoorbeeld als blogger, podcastmaker, in de media, op social media of presentaties voor het algemeen publiek. De lunchbijeenkomsten (12.30-13.00 uur) zijn gratis te volgen via Zoom. Meer informatie en aanmelden voor volgende sessies: https://ivo.nl/themas/scicommlunch/


Maart 2022: Podcast 'Mag de overheid zich bemoeien met onze leefstijl?'

Peperdure sigaretten, geen snackbars meer vlakbij scholen en goedkopere groente en fruit: met verschillende maatregelen probeert de overheid ons te bewegen tot een gezondere levensstijl. Maar is dit wel de taak van de overheid? Kan zij zich niet beter richten op het aanpakken van de oorzaken van ongezond gedrag, zoals armoede? En wat zijn de sociaaleconomische gevolgen van duurdere patat en sigaretten? Over de verschillende kanten van leefstijlpreventie praten we in deze aflevering van Appèl (podcast van de Mr. Hans van Mierlo Stichting) met Gera Nagelhout. Zij is hoofd onderzoek bij het IVO, dat onderzoek doet naar welzijn, zorg en verslaving, en ook bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie aan de Universiteit Maastricht.

https://open.spotify.com/episode/3dv9uw8Vv1OeIwm8qKfh7E 


September 2022: Podcast over armoede en sociale cohesie in de wijk

In deze Podcast31 praten we over de aanpak van armoede in de wijk, met aandacht voor gezondheid en sociale cohesie. Met drie experts gaan we in gesprek over lokale armoedebestrijding, welke rol gezondheid daarbij speelt en wat een goeie sociale cohesie kan betekenen voor mensen in de wijk. We doen dit vanuit drie verschillende aanpakken en met drie experts: Erik Dannenberg (voorzitter Divosa en oud-wethouder in Zwolle), Gera Nagelhout (chief science officer Onderzoeksinstituut IVO) en Kim de Rooy (bestuursadviseur financiële zelfstandigheid gemeente Arnhem).

https://www.platform31.nl/nieuws/podcast31-9-armoede-en-sociale-cohesie-in-de-wijk 


Juni 2022: Werkzame elementen voor de borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten

Wil je in jouw gemeente meer doen met stoppen met roken en/of de aanpak borgen? Kom dan naar de online kennisuitwisseling ‘Werkzame elementen voor de borging van stoppen-met-roken-interventies in gemeenten’ op maandag 13 juni (13.00-14.30 uur). Ook het bereiken van mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) komt aan bod. Deze online bijeenkomst van Onderzoeksinstituut IVO, het RIVM en Pharos, is gratis te volgen en is vooral bedoeld voor beleidsmakers en beleidsadviseurs van gemeente en GGD’en. Meer informatie en aanmelden: https://ivo.nl/event/webinar-werkzame-elementen-voor-de-borging-van-stoppen-met-rokeninterventies-in-gemeenten/ 


Mei 2022: Crowdfunding@UM: How to create a successful campaign?

Do you like to explore innovative and alternative ways for funding? And do you want to generate exposure and extend your network too? Then, crowdfunding might be a suitable mean to realise your ambition. Since 2019 University Fund Limburg/SWOL has started crowdfunding platform www.umcrowd.nl. By means of this platform UM staff members and students, in cooperation with the Fund, can set up crowdfunding campaigns on behalf of concrete, tangible and societal (research) projects within UM. But how can you achieve a successful campaign? And what are important lessons learned from previous campaigns? In this workshop Guido Vanderbroeck, Senior Advisor of the University Fund Limburg/SWOL, will give a general introduction on crowdfunding and tips & tricks to launch a successful campaign. In addition, Gera Nagelhout, Professor in Health and Wellbeing, will share her experience on her crowdfunding campaign ‘A good health for everyone!’ in 2021. https://www.aanmelder.nl/133164 


November 2021: Trendtalk Platform31

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Tijdens de Trendtalk van Platform31 praten we over de zorg- en welzijnsopgave. Met aan tafel: Gera Nagelhout (hoogleraar Gezondheid en Welzijn, Universiteit Maastricht; Chief Science Officer, IVO), Paul Schnabel (lid Programmaraad Platform31), Ali Rabarison (directeur Beleid Inclusieve samenleving, VNG), Daphne Braal (voorzitter Raad van Bestuur Vidomes), Patricia Heijdenrijk (directeur Pharos), Dennis Lohuis (ondernemer in het sociale domein, mede-oprichter van Zorgvrijstaat, Rotterdam), Yvonne Wijnands (programmamanager Huisvesting Aandachtsgroepen, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Thomas van Zijl (tafelheer, BNR Radio), Koos van Dijken (senior projectleider, Platform31) en Susan van Klaveren (themacoördinator Wonen en zorg, Platform31). Terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=yX6CD1xP_y4&t=3712s 


September 2021: Sex and gender differences in tobacco control

Men and women often have different reasons for smoking and experience different obstacles when attempting to quit. As researchers and health providers, it is important to pay attention to these differences in order to address existing disparities in smoking and quitting. But what are these differences exactly? And how can we address them? In this free online symposium we cover a range of topics concerning sex/gender differences and issues in tobacco control, such as differences in the triggers and barriers to quit smoking and the effectiveness of national-level interventions. Speakers include Hedwig Vos, MacKenzie Peltier, Nikita Poole, and Gera Nagelhout. You can watch back the symposium here: https://www.onlineseminar.com/maastrichtuniversity/webinar/41895/sexgender-differences-in-tobacco-control/ (you need to create a login)


September 2021: Webinar voor werkgevers en HR-medewerkers

Als werkgever draagt u bij aan de gezondheid van uw medewerkers door te zorgen voor een goed stoppen-met-rokenaanbod, zoals individuele coaching of een groepstraining. Maar hoe zorgt u ervoor dat u alle medewerkers bereikt en dat zij zich daadwerkelijk aanmelden voor de training? Een actieve, persoonlijke manier van communiceren is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het stoppen-met-rokenaanbod, en om medewerkers te enthousiasmeren om zich hiervoor aan te melden. In dit webinar leert u in 1,5 uur hoe u op een persoonlijke manier met uw medewerkers communiceert over stoppen met roken, spelen acteurs een rollenspel aan de hand van uw aanwijzingen en krijgt u de kans om vragen te stellen aan experts. Er is een webinar op 14 september en één op 16 november. Meer informatie en terugkijken: https://www.samensterkerstoppen.nl/communicatietraining 


Juni 2021: Online symposium inclusief onderzoek

Er is steeds meer aandacht voor inclusief onderzoek: onderzoek waarbij niemand wordt uitgesloten of overgeslagen en dat soms ook samen met de mensen waar het om gaat wordt uitgevoerd. Wil je hier meer over weten en er zelf meer mee doen? Kijk dan dit symposium terug dat werd ingeleid en voorgezeten door Gera Nagelhout. Je kunt het hier terugkijken: https://www.onlineseminar.com/maastrichtuniversity/webinar/40638/symposium-inclusief-onderzoek/#watch-player 


Maart 2021: Keynote NNvT-congres

Tijdens het NNvT-congres op 26 maart 2021 verzorgde Gera Nagelhout de keynote-presentatie over sociaaleconomische verschillen in roken. Je kunt het hier terugkijken: https://vimeo.com/530305441/9234590096


Maart 2021: Oratie 'Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen'

Op 19 maart 2021 sprak Gera Nagelhout haar oratie uit over gezondheid en welzijn voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Vanwege de coronamaatregelen was het een online oratie.Februari 2021: Participatief actieonderzoek: hoe doe je dat en wat levert het op?

Een webinar over participatief actieonderzoek georganiseerd door FNO Gezonde Toekomst Dichterbij. Gera Nagelhout is één van de sprekers en vertelt over de inzet van participatief actieonderzoek in haar studie naar gezonde leefstijl en sociaal netwerk bij multiprobleemgezinnen. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.


October 2020: Incentives for smoking cessation

An online symposium about financial incentives for smoking cessation success organized by Maastricht University. Gera Nagelhout will tell about socioeconomic differences in smoking and how financial incentives can play a role among people with a lower socioeconomic position. You can watch the online symposium here: https://www.onlineseminar.com/symposiumincentives/webinar/35391/incentives-for-smoking-cessation/#watch-player [1hr 38min, in English]


Oktober 2020: Podcast 'Leefstijlverandering is niet voor iedereen even gemakkelijk'

In deze podcast gaat Roel Hermans van het LeefstijlLab in gesprek met Prof. Gera Nagelhout (Universiteit Maastricht) en Hermijn Schutte (Leger des Heils) over gezondheidsverschillen. Waarom is het niet voor iedereen even gemakkelijk om veranderingen aan te brengen in het eet- of beweeggedrag? We bespreken het Back2Balance project, een leefstijlprogramma voor mensen in Apeldoorn met een laag inkomen en multiproblematiek. Wat hebben Gera en Hermijn van dit project geleerd en wat is volgens hen het sterke punt van dit programma? https://open.spotify.com/episode/2lBe7mpKwGyJs4SodryrEL?si=CsJDvI9-RsOixtPzTqQfuw [57 min, in Dutch]


September 2020: De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker

Hoe bereik je mensen in een kwetsbare situatie met hulpaanbod voor stoppen met roken? Op dit online symposium deelden we praktijkervaringen, valkuilen en kansen voor hulp bij stoppen met roken. Gera Nagelhout vertelt over twee van haar interventiestudies waarin ze succesvol mensen met een lagere sociaaleconomische positie bereikte met hulpaanbod voor stoppen met roken. [2hr 16min, in Dutch]


Juni 2020: Gezond eten bij mensen met weinig geld

Besloten online masterclass georganiseerd door Impact Hub Amsterdam voor een groep van 10 maatschappelijke initiatieven die een sociale ontmoetingsplek zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor mensen die van weinig geld rond moeten komen. Gera Nagelhout gaf een introductie op het stimuleren van gezond eten bij mensen met weinig geld en vertelde over het betrekken van de doelgroep bij onderzoek en interventies over gezonde voeding.


May 2020: Socioeconomic differences, health and addiction during the corona pandemic

During this webinar, Prof. Gera Nagelhout explains how and why socioeconomic differences may increase during the COVID-19 pandemic and what the consequences are for health, wellbeing, and addictive behaviors. This webinar was organized by Studium Generale of Utrecht University and was also a guest lecture for medical students from Utrecht University. [58min, in English]


April 2020: Literatuuronderzoek met Realist-methode

Tijdens dit webinar geven Gera Nagelhout en Margriet Lenkens een introductie in literatuuronderzoek met de Realist-methode. Gera Nagelhout laat een voorbeeld zien van een realist review die ze uitvoerde naar de impact van economische recessies op drugsgebruik. Margriet Lenkens laat een voorbeeld zien van een realist review die ze uitvoerde naar de inzet van ervaringsdeskundigen met delinquent gedrag. Dit webinar werd georganiseerd door Onderzoeksinstituut IVO. [59 min, in Dutch]


Maart 2020: Podcast 'Bereiken en betrekken van bewoners bij gezondheidsprojecten'

In opdracht van FNO maakt Pharos een podcast-serie over het bereiken en betrekken van wijkbewoners bij gezondheidsprojecten. De projecten waar we in deze podcast-serie over vertellen zijn gefinancierd door het FNO-programma 'Gezonde Toekomst Dichterbij'. We werkten in deze podcast samen met: Gera Nagelhout, hoogleraar gezondheid en welzijn van mensen met een lage sociaaleconomische positie; Ursula Dewkalie, projectleider en leidinggevende GGZ en Verslavingspreventie bij Indigo; en Feroz Hansildaar, hulpverlener bij Indigo. https://www.pharos.nl/kennisbank/de-wijkchallenge-een-gezonde-toekomst-dichterbij-in-den-haag/ [17 min, in Dutch]


 

 

 

 

 

 

 

 


Create Your Own Website With JouwWeb