Op avontuur: van adviesgroep naar burgerwetenschap

Published on 24 April 2024 at 10:38

Toen we twee en een half jaar geleden begonnen met onze adviesgroep met mensen die van weinig geld moeten rondkomen, dachten we precies te weten hoe ‘het format’ eruit ging zien. Wij zouden tijdens bijeenkomsten van twee uur onze onderzoeksvragen en -materialen voorleggen aan de adviesgroepleden en zij zouden advies geven. We zouden dit vijf keer per jaar organiseren in een buurthuis in Maastricht en dat zou ons helpen om het onderzoek van onszelf en onze vakgroep beter en relevanter te maken. We zouden af en toe nieuwe adviesgroepleden werven omdat er tussentijds vast mensen af zouden haken. En steeds zouden we alles zo laagdrempelig mogelijk organiseren in een buurthuis in Maastricht, zodat het voor deze groep eenvoudig en aantrekkelijk zou zijn om mee te doen.

 

Gelukkig liep alles anders. Het enigszins afstandelijke en instrumentele idee van een adviesgroep die op vaste momenten in het jaar samenkomt om onderzoekers te adviseren, heeft plaatsgemaakt voor iets veel mooiers. We zijn een groep geworden waar iedereen zichzelf mag zijn en waar dingen gedeeld worden die mensen op andere plekken niet durven te delen. Waar adviesgroepleden groeien doordat ze steeds meer leren over onderzoek en gezondheid en waar onderzoekers groeien doordat ze steeds meer begrijpen over de leefwereld van mensen die rond moeten komen met weinig geld. Ook zijn we een groep geworden waar mensen niet meer zo snel afhaken, omdat ze niet alleen advies geven aan ons, maar ook zelf veel hebben aan de bijeenkomsten.

 

Het blijft ook zeker niet bij contact tijdens vijf bijeenkomsten per jaar in een buurthuis in Maastricht. We hebben een levendige WhatsAppgroep waar tussendoor dingen gedeeld worden die voor de adviesgroepleden relevant zijn. We hebben de bijeenkomst een keer bij ons op de universiteit georganiseerd, om het juist laagdrempelig te maken voor onderzoekers om langs te komen. We zijn samen naar een oratie geweest, waar de hoogleraar die zijn rede hield onze adviesgroep bedankte voor de inzichten die hij opdeed tijdens zijn bezoek aan onze groep. En we gingen laatst samen naar een avond over armoede, waar één van de adviesgroepleden op het podium haar ervaringen deelde. Dat hadden we allemaal gemist als we ons aan het oorspronkelijke plan hadden gehouden. Gelukkig kozen we ervoor om met de adviesgroep mee te groeien.

 

En we zijn klaar voor een nog groter avontuur! Vorige week waren we met twee adviesgroepleden in Den Haag voor een bijeenkomst bij de Hartstichting en ZonMw over een subsidiemogelijkheid voor burgerwetenschap. Samen willen we onderzoek gaan doen naar de relatie tussen rondkomen van weinig geld, leefstijlfactoren, chronische stress en hart- en vaatziekten. Een onderwerp dat veel adviesgroepleden heel persoonlijk raakt. Of het ons gaat lukken om deze subsidie binnen te slepen, weten we nog niet. Maar alleen het proces is de moeite al dubbel en dwars waard.

 

Blog door Gera Nagelhout
(deze blog verscheen ook op adviesgroepmaastricht.wordpress.com)

Create Your Own Website With JouwWeb